HAKKIMIZDA

Küreselleşmeyle birlikte rekabetin ve teknolojinin hızla gelişmesi uluslararasılaştırma yolunda mesleki uzmanlaşmayı zorunlu kılmaktadır. USED, uzmanlaşma sürecindeki fırsatlardan yararlanmak, sürdürülebilirliği, kapsamlı büyümeyi, modernizasyonu, insan kaynakları gelişimi ve görünürlüğünü artırmak için kalite çalışmalarına önem atfedilmiştir.  Kalite yönetiminin başarı ile uygulanması her şeyden önce kalite felsefesini temel alan bir organizasyon kültürünün var olmasını gerekli kılmaktadır. Bu kalite felsefesinin temeli hizmet ve üretimde kaliteyi elde etmek ve zaman içerisinde geliştirmek konusunda “Verimlilik – Maliyet – Zaman” kriterlerinin her birinde üstünlüğü zorunlu kılıp; dünyada verimliliğin sürdürülebilmesi için kalitedeki sürekli gelişmenin zamana karşı yarışının gerekliliği kabul edilmektedir.

Vizyonumuz

 • Uluslararası alanda görünürlülük kazanmak,
 • Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve bu alanda teşvik edici prosesleri oluşturmak,
 • Faaliyet alanına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,
 • Yeterlilikte kaliteden ödün vermeyen çizgisel yaklaşımları benimsemek
 • Nitelikli iş gücünü teşvik etmek,
 • Mesleki alanda faaliyetlere öncülük edecek yaklaşımlar oluşturmak
 • Eğitim ve öğretime destek vermek

Misyonumuz

 • Kaynak ve yeterlilikleri ölçüsünde çevreye uyumu sağlamak; sürekli değişen, gelişen ve riskli olan ekonomi çerçevesinde kuruma bir yön kazandırmak.
 • Alternatif yöntemleri keşfederek daha hızlı ve ekonomik kararlar alarak sürdürülebilirliği sağlamak

Kalite Politikamız 

USED AKADEMİ çalışanları olarak;  mevcut ve gelecekteki istek ve ihtiyaçlarını mümkün olan en üst seviyede karşılayacak kalitede hizmeti;

 • İnsan merkezli
 • Gerçekçi
 • Karşılıklı saygı
 • Sürekli gelişen ve değişen
 • Bütünsel
 • Katılımcı
 • Yenilikçi