HAKKIMIZDA

USED “Hayat sanattır, sanat da hayattır” felsefesi ve  “çok seslilik çok renklilik” misyonu ile 2010 yılında faaliyetine başladı. 2021 yılında Kurumsal Kapasitenin Geliştirmesi kapsamında,  yapılması gereken çalışmaların nasıl ve hangi biçimde yürütülmesi gerektiğini ortaya koyma amacıyla bir plan hazırlandı. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi kapsamında  iç (yönetim kurulu, üyeler ve çalışanlar, gönüllüler) ve dış paydaşlarından (ilgili STK ve aktör temsilcileri) anket, mülakat, rapor, değerlendirme notu ve sair yol ve yöntemlerle bilgiler topladı. Teşkilat yapısı, politikaları, ilişkileri, kültürel boyutları, değerlendirme notları, son 5 yılın faaliyet raporları taranarak SWOT analizi modeline göre değerlendirmiş ve mevcut durumun anlamlandırmıştır. Ardından öz değerlendirme raporu hazırlanmıştır.  İyileştirme Potansiyelleri için önceliklendirme hazırlandı. Pandemi nedeniyle bu alanının tamamını iyileştirmek için yeterli zaman ve kaynağı 3 yıla yaymıştı. Öz değerlendirme ile mevcut durumunu anladıktan ve iyileştirme potansiyelleri arasından önceliklerini belirledikten sonra yıllık iyileştirme planını hazırladı. İyileştirme planı için nitel ve nicel metotlar belirlendi: anketler, toplantılar, veri analizi, akran değerlendirmeleri, seminer, çalıştay, brifing, izleme, gözlem, vaka analizi, network fizibilitesi oluşturuldu.

Bu süreç sonrası   yapılması gereken çalışmaların nasıl ve hangi biçimde yürütülmesi gerektiğini ortaya koyma amacıyla organik bir yaklaşımla dizayn edilen  Master Plan hükmü oluşturuldu.

Bu bağlamda; Elele Destek Başvuru Formunda yer alan, Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi maddesinin 4. fıkrası olan “Özel önlemler ve eylemler ile kapasite geliştirme yoluyla yerelde hizmet sunma konusunda STÖ’lerinin kapasitesinin geliştirilmesi.” ifadesi USED’in master planı ile uyuşmaktaydı.  Bu nedenle USED, yerelde hizmet sunma konusunda kapasitesini geliştirilmeyi hedefleyerek   “Sanat Aracılığıyla Kapsayıcılık ve Çeşitlilik” Projesi’nin uygulanması çerçevesinde Elele Destek Programına başvuru yaptı. Ocak 2023 de kabul edilen projemiz ile IPA/2020/421-391/02-200000034 nolu sözleşmeyi imzalayarak çalışmalarına başladı.

Dünya ve Türk edebiyatının seçkin, sıra dışı örneklerini ve özgün metinlerini okurla buluşturabilmeyi şiar edinen Derneğimiz Düşünsel, Sanat, Araştırma-İnceleme, Kadın Kitapları,  Sanat Tarihi gibi alanlardaki eserleri de okuyucu ile buluşmayı amaçlamaktadır.

 Küreselleşmeyle birlikte rekabetin ve teknolojinin hızla gelişmesi uluslararasılaşma yolunda edebi alanda uzmanlaşmayı zorunlu kılmaktadır. U yayınları, uzmanlaşma sürecindeki fırsatlardan yararlanmak, sürdürülebilirliği, kapsamlı büyümeyi, modernizasyonu, insan kaynakları gelişimi ve görünürlüğünü artırmak için kalite odaklı çalışmalara önem atfedilmiştir.  Kalite yönetiminin başarıyla uygulanması her şeyden önce kalite felsefesini temel alan bir organizasyon kültürünün var olmasını gerekli kılmaktadır. Bu kalite felsefesinin temeli hizmet ve üretimde kaliteyi elde etmek ve zaman içerisinde geliştirmek konusunda “Verimlilik – Maliyet – Zaman” kriterlerinin her birinde üstünlüğü zorunlu kılıp; dünyada verimliliğin sürdürülebilmesi için kalitedeki sürekli gelişmenin zamana karşı yarışının gerekliliği kabul edilmektedir.

 Vizyonumuz: Hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek kaliteden ödün vermeyen doğrusal yaklaşımların benimsenmesi ve bu alanda teşvik süreçlerinin oluşturulması.

 Misyonumuz: Kaynak ve yeterliliklerini artırarak sürekli değişen, gelişen, sorgulayan bir anlayışla yola devam etmek

 Kalite Politikamız:

İnsan merkezli

Sorgulayan

Gerçekçi

Karşılıklı saygı

Sürekli gelişen ve değişen

Bütünsel

Katılımcı

Yenilikçi

Çoğulcu