Ücretsiz İndir

İnsan aklı, bilişinin bir alanında, kendi doğası gereği sunulduğu için reddedemeyeceği, ancak aklın her yetisini aştıkça cevaplayamayacağı soruları ele almaya çağrılır. Kendi hatası olmaksızın bu zorluğa düşüyor. Deneyim alanında vazgeçilemeyecek, gerçeği ve yeterliliği aynı zamanda deneyimle sigortalanan ilkelerle başlar. Bu ilkelerle, kendi doğasının kanunlarına itaat ederek, her zamankinden daha yüksek ve daha uzak koşullara yükselir. Ama çabucak keşfeder ki, bu yolla, emeklerinin asla eksik kalması gerekir, çünkü yeni sorular asla kendini göstermekten vazgeçmez; ve böylelikle, güvensizlik olmaksızın sağduyu tarafından değerlendirilirken, deneyim bölgesini aşan ilkelere başvurmak zorunda kalır. Böylelikle kafa karışıklığına ve çelişkilere düşer, ondan gizli hataların varlığını varsayar, ancak bu hatalar keşfedemez, çünkü kullandığı ilkeler, deneyimin sınırlarını aşmak, bu ölçüte göre test edilemez. Bu bitmeyen yarışmaların arenasına denirMetafizik .