Ücretsiz İndir

Başlık: Suç Tedavisi
Yazar: Clarence Darrow
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2004
[E-Kitap # 12027]


“Suçlu” denilen zihnin bu tür anormalliklerinin fiziksel kökeni, nispeten yeni bir fikirdir. Bütün konu uzun zamandır metafizik açısından ele alınmıştır. İnsan, maddi dünyadan şansı yavaş yavaş uzaklaştırdı ve davranışları neden ve sonuç aleminin dışında tek başına bıraktı. Deliliğe ahlaki bir kusur muamelesi göreli uzun zaman olmadı. Şu anda evrensel olarak, çevreyle olan ilişkisinde insan yapısının işlevsel bir kusuru olarak kabul edilmektedir.Ana çabam, insan davranışını kontrol eden yasaların, fiziksel dünyayı kontrol edenler kadar sabit ve kesin olduğunu göstermektir.