Ücretsiz İndir

Başlık: Dağıtıcı Adalet
Mevcut Servet Dağılımımızın Doğru ve Yanlışı
Yazar: John Augustine Ryan
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2013 [e-Kitap # 42759]


Dağıtıcı adalet, öncelikle mülkiyetten ziyade bir gelir sorunudur. John Brown’ın demiryolu stoğu, John White’ın evi veya John Smith’in otomobiliyle hemen ilgilenmez. Bu tür mülklerin ahlakını yalnızca dolaylı olarak ve tek bir yönüyle ele alır; yani, gelir yoluyla elde edildikleri ölçüde. Dahası, yalnızca üretim sürecine katılımdan elde edilen gelirlerle ilgilenir. Örneğin; işçinin maaşını dikkate alır, ancak yardım veya arkadaşlık yoluyla alabileceği sübvansiyonları dikkate almaz. Eyaleti, memleketin bütün mallarının tüm memleket halkına dağıtılması değil, sadece sanayi ürünlerinin bu ürünlerin yapımında görev almış sınıflar arasında dağılımıdır.
Bu sınıflar, toprak sahipleri, kapitalistler, müteahhitler veya iş adamları ve işçiler veya ücretli çalışanlar olarak belirlenmiş dörttür. Her sınıfın bireysel üyesi bir üretim aracısı iken, sahip olduğu ve katkıda bulunduğu alet veya enerji bir üretim faktörüdür .