Ücretsiz İndir

Başlık : Roma Mitolojisi
Yazarı : Thomas Bulfinch
Yayın tarihi : 1 Temmuz 2002
[e-Kitap #3327]


“Romalılar, kendilerinden önce gelen Etrüskler gibi, ne şiirsel ne de yaratıcı bir mizaca sahiptiler. Faaliyetleri pratik yönlerde yürütüldü. Bu nedenle, sabit ayinlerle tapındıkları tanrılara dair çok az hikaye mevcut; Bay Macaulay bu tanrılardan “Roma panteonunun ciddi soyutlamaları” olarak söz ediyor. Antik mitolojideki öykülerin çoğunu, Mısır’dan ve Doğu’dan hoşlarına giden efsaneleri alıp kendi tarzlarına uyarlayan, daha oyunbaz ve hayal gücü kuvvetli Yunanlıların zekasına ve hayal gücüne borçluyuz. Temelleri itibariyle birbirine benzeyen bu tür hikâyelere, Yunan ve Romalı yazarlarda çeşitli şekillerde rastlanır.”