Ücretsiz İndir

Başlık : Sargent
Yazarı : T. Martin Wood
Yayın tarihi : 28 Mayıs 2013
[e-Kitap #42828]


Bizim zamanımızdan daha romantik bir dönem ya da her şeyi daha gerçekçi karşılayan bir insan var mıydı? Bir dönemin resimleri o dönemin tüm coşkularını ve yanılsamalarını içinde barındırır. On sekizinci yüzyılı -en azından İngiltere’de- Reynolds ve Gainsborough’nun sanatıyla hatırlıyoruz. Van Dyck’in yazdığı on yedinci yüzyıl; Fransa’da on sekizinci yüzyılı hatırladığımızda, felakete doğru sürüklenen dünyasının önemsediği şeyi – hiç bitmeyen bir yaz günü yanılsamasını – ifade eden Watteau’yu düşünürüz. Bu isimler kendi zamanlarını yansıtıyor ve Sargent’ın sanatı, hayal kırıklığına uğramış bir bakış açısıyla, günümüz İngiliz yaşamının bariz bir yönünü yansıtıyor. Her şeyden önce, dünyasını olduğu gibi, hayattan keyif alarak, her dönemin temsili sanatçılarına bahşedilen gündelik görünümüyle ele aldı.