Ücretsiz İndir

Başlık : Gainsborough
Yazar : Max Rothschild
Yayın tarihi : 10 Nisan 2012
[e-Kitap #39416]


İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da, Hollanda’da, Almanya’da ve hatta İskandinavya’da resim ve heykeltıraş Gotik Çağ kadar erken bir dönemde gelişti ve bu ülkelerin çoğunda Rönesans, eserleri hâlâ sanatsal dehanın en muhteşem yaratımları arasında varlığını sürdüren bir dizi zanaatkar yetiştirdi. Artık ilkel bir şeyin olmadığını söylemek doğru olmaz.İngiliz Sanatında Dönem; Kıta’da, onları üreten ilgili halkların karakterini, isteklerini ve mizacını yansıtan resim ve heykellerle göz kamaştıran on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci yüzyıllar, bu adalarda da sanat eserleri üretti. İngiltere’de hem dini konularda hem de portrelerde çok erken yaşlarda, hatta III. Henry’nin saltanatına kadar uzanan birçok resim yapıldığına dair çok sayıda kayıt var; Bu tür uzak yapımlardan çok az şey korunmuştur, ancak on üçüncü yüzyıldan itibaren hala birkaç örnek, ayrıca VI. çok sayıda tablonun kaybı; bazen grotesk olabiliyorlar ve sanat eseri olarak göz ardı edilebilecek kadar kötü olabiliyorlar.