Ücretsiz İndir

Başlık : Carlo Dolci
Yazarı : George Hay
Editör : T. Leman Hare
Yayın tarihi : 13 Ocak 2013
[e-Kitap #41836]


“Oldukça farklı bir düzlemde yaşayan, düşünen ve işleyen diğer insanlar hemen göze hitap ediyor. Çalışmaları hiçbir şeyi gizlemiyor; güzellikleri aşikar ve suskunluktan ya da incelikten tamamen uzak; Ballad Konserlerinde söylenen şarkıların yazarlarının Pastoral, Bitmemiş veya Acıklı Senfonilerin bestecileriyle olan ilişkisinin aynısını, bu tür ressamlar da sanatın gerçekten büyük ustalarıyla aynı ilişkiye sahiptirler. Yine de onların tarzında şunu kabul etmek gerekir ki, her ikisi de Balad yazarı ve hoşa giden resimlerin ressamı belli bir hizmette bulunur. Daha yüksek şeylere giden yol boyunca inisiye olmayanlara yardım ederler; çekingen bir kaşifin yalnız yürümeyi öğrenene kadar güvenebileceği bir destektir bunlar. Öyle bir zaman gelir ki güzel resimlerin ressamı ve güzel şarkıların yazarı artık bizi memnun etmez”