Ücretsiz İndir

Başlık : İtalyan Heykeli
Yazarı : Wilhelm Bode
Yayın tarihi : 1 Temmuz 2006
[e-Kitap #18733]

Eski dünyayı parçalayan ve yerine yeni bir kültürü yerleştiren Hıristiyanlığın ortaya çıkışı ve nihai zaferi, başlangıçta sanatın yeniden canlanmasına katkıda bulunmadı. Konstantin zamanında Batı Roma İmparatorluğu’nda sanatın yaratıcı gücü zaten tamamen tükenmişti; Sanat, özellikle de antik çağın sanatı olan resim sanatı, git gide solup giden geleneklerden yararlanıyordu; ve giderek daha kaba ve duyarsız, giderek seyrekleşen kopyalarda işçilik yavaş yavaş kayboldu. Kabare eserleri dışında, bronz döküm konusunda azim ve teknik beceri eksikliği vardı ve serbest figürlerin icrasında genel olarak sanatsal yetenek eksikliği vardı; Bu nedenle sanatsal faaliyet kısa sürede yardımla sınırlı kaldı.