Ücretsiz İndir

Başlık : Kriminal Sosyoloji
Yazarı : Enrico Ferri
Yayın tarihi : 1 Mart 1996
[e-Kitap #477]


“Cezaevlerinin veya ceza infaz kurumlarının nüfusu azalıyorsa, bu hemen suçun azaldığı şeklinde yorumlanır. Ancak gerçeklerin yüzeysel bir incelemesi, hapishane nüfusundaki azalmanın yalnızca daha kısa cezaların ve hapis cezasının yerine para cezası veya benzeri cezaların konmasının sonucu olduğunu göstermek için yeterlidir. Yargıç ve jüri önünde yargılanacak suçlar listesinde herhangi bir azalma belirtisi varsa, bu durum derhal suçlu popülasyonunun azaldığının bir kanıtı olarak kabul edilir; ancak bu azalma yalnızca dava sayısının fazla olmasından kaynaklanabilir”