Ücretsiz İndir

Başlık : Ulusların Zenginliği ve Sebepleri
Yazar :Adam Smith
Yayın tarihi : 3 Aralık 2011
[e-Kitap #38194]


“ Her ulusun yıllık emeği, her yıl tükettiği tüm gerekli ve yaşamsal kolaylıkları başlangıçta ona sağlayan ve her zaman ya o emeğin doğrudan ürününden ya da bu ürünle başka ülkelerden satın alınanlardan oluşan fondur. .Bu nedenle, bu ürünün veya onunla satın alınanın, onu tüketeceklerin sayısına göre daha büyük veya daha küçük bir orana sahip olmasına bağlı olarak, ulus, sahip olduğu tüm temel ihtiyaç ve rahatlıklarla daha iyi veya daha kötü şekilde donatılacaktır. Ancak bu oran her ulusta iki farklı koşul tarafından düzenlenmelidir: Birincisi, emeğin genel olarak uygulanmasındaki beceri, el becerisi ve muhakeme gücü; ve ikincisi, yararlı emekte istihdam edilenlerin sayısı ile bu şekilde istihdam edilmeyenlerin sayısı arasındaki orana göre. Belirli bir ulusun toprağı, iklimi ya da topraklarının kapsamı ne olursa olsun, yıllık arzının bolluğu ya da kıtlığı, o özel durumda, bu iki duruma bağlı olmalıdır.”