Ücretsiz İndir

Başlık : Sosyolojinin Yöntemi
Yazarı : Émile Durkheim
Yayın tarihi : 30 Aralık 2023
[e-Kitap #72549]


“Toplumsal olguların incelenmesine hangi yöntemin karşılık geldiğini araştırmadan önce bu isimle ifade ettiğimiz olguların neler olduğunu bilmek gerekir.
Bu terimin tam olarak kullanılmaması nedeniyle bu soruyu daha da gündeme getirmemiz gerekiyor. Genel olarak, toplumda meydana gelen hemen hemen tüm olayları, belirli bir genel şekilde bile olsa, bir miktar sosyal ilgiyi içeriyorsa belirtmek için kullanılır. Ama bunu ele alırsak, deyim yerindeyse, sosyal olarak adlandırılamayacak, insani açıdan önemli bir olay yoktur. Herkes yer, uyur, içer, düşünür ve bu işlevlerin iyi bir şekilde gerçekleşmesi toplumun temel çıkarınadır. Eğer bunlar sosyal gerçekler olsaydı sosyolojinin ayrı bir konusu olmazdı ve alanı biyoloji ve psikolojinin alanıyla örtüşürdü.Ancak gerçekte, her toplumda, açıkça ayırt edilebilir özellikleri nedeniyle diğer doğa bilimleri tarafından incelenenlerden farklı olan, yakından tanımlanmış bir dizi olgu vardır.”