Ücretsiz İndir

Başlık : Celsissimus
Yazarı : Arthur Achleitner
Yayın tarihi : 4 Kasım 2004
[e-Kitap #13953]


“16. yüzyıl kilisesinin yüce prensi Wolf Dietrich’i düşünüp kaderini okurken, zamanımızın piskoposlarını ve rahiplerini düşünmemelidir. O zamanın koşulları tamamen farklıydı, çünkü kiliseye bir prensin seçilmesi kilisede dindar bir yaşamı değil, asil bir doğumu gerektiriyordu. Soylular, kilisenin yüksek ve kazançlı saygınlıklarına sahip çıktılar; yalnızca onlar, kiliseyi kurmaya muktedirdi ve bu tür konumları elde etmeye çabaladılar, çünkü onlar, yaşamı sağladılar.
Çok yetenekli bir asilzade olan Wolf Dietrich’in zamanında Restorasyon hareketi gerçekleşti; bu prensin Protestanlığı, sürekli alevlenen kadeh hareketini, Cizvitlerin Salzburg’a çağrılmasını, bekarlığın restorasyonunu ve ötesindeki talepleri ortadan kaldırması bekleniyordu. Zeki bir adamın bile gücü, özellikle Roma saraylarında eğitim ve yaşam söz konusu olduğunda düşünce dünyasına tamamen farklı bir yön vermek zorundaydı.”