Ücretsiz İndir

Başlık: İyinin ve Kötünün Ötesinde
Yazar: Friedrich Nietzsche
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2009
[EBook # 4363]


Dogmatist oldukları sürece, tüm filozofların kadınları anlamada başarısız olduklarından şüphelenmek için bir neden yok mu? Bir kadın mı kazanmak? Kesinlikle kazanılmasına asla izin verilmedi; ve şu anda her tür dogma üzgün ve cesareti kırılmış bir şekilde duruyor – EĞER, gerçekten de duruyorsa! Çünkü onun düştüğünü, tüm dogmanın yerde yattığını, dahası, son nefesini verdiğini iddia eden alaycılar var. Ama cidden konuşmak gerekirse, felsefedeki tüm dogmatizasyonların, ne kadar ciddi olursa olsun, ümit için iyi gerekçeler var. Varsaydığı kesin ve kararlı havalar ne olursa olsun, yalnızca asil bir puerilizm ve tronizm olabilir; ve muhtemelen dogmatistlerin o zamana kadar yetiştirdiği böylesine heybetli ve mutlak felsefi yapıların temeli için gerçekte NE’nin yeterli olduğunun bir kez daha anlaşılacağı zaman geldi.