Ücretsiz İndir

Başlık: Karantina
Yazar: Thomas Southwood-Smith
Yayın Tarihi: 27 Aralık 2019
[EBook # 61029]


İnsan çerçevesinin yapısı ve işlevlerinin, fiziksel etmenlerin bu harika makine üzerindeki etkisinin ve Birey ve Halk Sağlığı ile ilgili ilkelerin bazı açıklamaları, temel eğitimin bir parçasını oluşturmalıdır. Karantina ilk kurulduğunda, salgın hastalıkların münhasıran veya esas olarak bulaşma yoluyla yayılması evrensel olarak kabul gören bir doktrindir; ancak geçen yüzyılda, Avrupa’daki hemen hemen her ülkede, özellikle Fransa, Rusya ve Avusturya’da ve ayrıca Amerika’da, bu hastalıkların en azından birkaçı başta olmak üzere, profesyonel görüşte kademeli olarak bir değişiklik meydana geldi. Dünyanın farklı bölgelerinde filoların ve orduların sağlığından sorumlu olan, korkunç salgınların yayılmasıyla bağlantılı koşulları inceleme zorunluluğu altında olan sağlık görevlileri tarafından; ve ayrıca, büyük şehirlerde hastane ve dispanserlerin bakımını üstlenenler tarafından, bu hastalıkların her zaman en yaygın olduğu yoksul sınıfların yerleşim yerlerini ve meskenlerini ziyaret etmek zorunda kalanlar tarafından.