Ücretsiz İndir

Başlık : Doğal Bilginin İlkeleri
Yazarı : Alfred North Whitehead
Yayın tarihi : 23 Haziran 2023
[e-Kitap #71026]


Larmor, Lorentz, Einstein ve Minkovski’nin birbirini izleyen çalışmaları, uzay ve zaman ile algısal bilginin nihai verileri arasındaki ilişkiler konusunda yeni bir düşünce dünyası açtı. Mevcut çalışma büyük ölçüde bu şekilde ortaya çıkan daha modern görüşlere fiziksel bir temel sağlamakla ilgilidir. Bütün araştırma, bilimsel uzay ve zaman kavramlarının, deneyimlerden elde edilen en basit genellemelerin ilk sonucu olduğu ve bunların diferansiyel denklemler karmaşasının sonunda aranmaması gerektiği ilkesine dayanmaktadır. Bu konum, Einstein’ın son zamanlardaki genel görelilik ve kütleçekim teorisinin reddedileceği anlamına gelmez. Farklılık tamamen bir yorum meselesidir.