Ücretsiz İndir

Başlık: Çeviri İlkeleri
Yazar: Alexander Fraser Tytler
Yayın Tarihi: 20 Mart 2021
[eBook # 64890]


İyi bir Çeviri ile neyin kastedildiğini doğru bir şekilde tanımlamak veya belki daha doğru bir şekilde tanımlamak mümkün olsaydı, Sanatın Kurallarını oluşturmaya yönelik önemli bir ilerleme kaydedileceği açıktır; çünkü bu Kurallar, bu tanım veya açıklamadan doğal olarak ortaya çıkacaktır. Ancak bu kadar çok görüş ayrılığının olduğu bir eleştiri konusu yoktur. Tüm dillerin dehası ve karakteri aynıysa, birinden diğerine tercüme etmek kolay bir görev olurdu; ne de çevirmen açısından sadakat ve ilgiden başka bir şey gerekli olmazdı. Ancak dillerin dehası ve karakteri itiraf edildiği gibi çok farklı olduğu için, bir çevirmenin görevi sadece orijinalinin anlam ve ruhuyla ilgilenmek, kendisini yazarının fikirlerine tam anlamıyla hakim kılmak gibi ortak bir görüş haline geldi.