Ücretsiz İndir

Başlık: Upanishadlar
Eser sahibi: Swami Paramananda
Yayın Tarihi: 30 Mart 2014
[E-Kitap # 3283]


Upanishadlar, antik Hint-Aryan düşünce ve kültürünün en yüksek zirvelerini temsil eder. Karma-Kanda veya kurbanlık kısmın aksine Vedaların bilgelik kısmını veya Gnana-Kanda’sını oluştururlar. Dört büyük Veda’nın – Rik, Yajur, Sama ve Atharva olarak bilinen – her birinde, ağırlıklı olarak ritüel ve törenlerle ilgilenen ve amacı, insana doğru eylem yoluyla nasıl hazırlayabileceğini göstermek olan büyük bir bölüm vardır. yüksek erişim için kendisi. Bunu her Veda’da takip eden, Upanişad adı verilen ve felsefi ayrımcılığın ve nihai manevi vizyonun temellerini bütünüyle ele alan başka bir bölüm vardır. Bu nedenle Upanishad’lar Vedanta olarak bilinir, yani bilgeliğin son veya nihai hedefi (Veda, bilgelik; anta, son).