Ücretsiz İndir

Başlık : Stereoskopla Sanat
Yazarı : David Brewster
Yayın tarihi : 24 Ağustos 2023
[e-Kitap #71483]


Stereoskop , tüm doğal nesneleri ve tüm nesne gruplarını veya kombinasyonlarını tek bir nesnede birleştirerek görünür kabartma ve sağlamlık içinde temsil eden, modern buluşa ait optik bir araçtır. Bu nesnelerin veya grupların her bir göz tarafından ayrı ayrı görülen iki düzlem temsilini görüntüleyin. En genel haliyle Stereoskop binoküler bir alettir, yani her iki göze de uygulanır; ancak iki biçiminde monokülerdir veya yalnızca birine uygulanırAncak iki düzlem resmin veya bir düzlem resim ile onun yansıyan görüntüsünün birleşiminde diğer gözün herhangi bir araç yardımı olmaksızın kullanılması gereklidir. Bu nedenle Stereoskop, teleskop ve mikroskop gibi, tek gözünü kullanamayan kişiler tarafından kullanılamaz ve olağanüstü etkileri, gözleri eşit derecede iyi olmayan kişiler tarafından gerektiği gibi takdir edilemez.