Ücretsiz İndir

Başlık: Müzik Terapisi
Yazar: Sidney Licht
Yayın Tarihi: 2 Mart 2022
[eKitap #67545]


Estetik olarak ele alındığında, bir sanat olarak müzik, bireysel yaratıcı eylem söz konusu olduğunda, insan zihninin ve hayal gücünün soyut bir tezahürü olarak kalan sosyal bir “üst yapı”dır. Yaratıcı bir sanat olarak varlığı, ancak edilgin algılama aşamasındaki etkilerinin pratik “olasılıkları” ve potansiyelleri, sürecin süreçlerinde mutlak faydacı olmayan bir fenomen olarak karakterine müdahale etmediği ve müdahale etmediği sürece mümkündür. Sanat, doğası gereği bireyselliğin bir ürünüdür. Anonim zanaattan farklı olarak, mesleki beceri ve bilgi varlığını varsayan estetik sanatsal bir ürünün temel şartı, kabul edilebilir meslek ve ifade niteliklerine sahip bir insan organizmasının eseri olmasıdır.