Ücretsiz İndir

Ücretsiz İndir

Başlık: Ancient Egypt
Yazar: George Rawlinson
Yayın Tarihi: 20 Nisan 2005
[EBook # 15663]


Şekil olarak Mısır eğri saplı bir zambak gibidir. Geniş bir çiçek onu üst ucunda sonlandırır; sol tarafta, çiçeğin biraz altından bir tomurcuk düğmesi çıkıntı yapıyor. Geniş çiçek, Aboosir’den Tineh’e, yüz seksen millik doğrudan bir mesafede uzanan ve sahilin izdüşümünün -yaprakların zarif kabarıklığı- iki yüz otuza kadar genişleyen Delta’dır. Tomurcuk, “Bahr” olarak bilinen bir kanal aracılığıyla Nil suyunun içine girmesiyle binlerce yıldır tarıma elverişli hale getirilen, batıdaki Nil vadisinde kapanan tepelerde doğal bir çöküntü olan Fayoum’dur. Yousouf. ” Zambağın uzun sapı, İlk Katarakt’tan Deltanın tepesine kadar yedi yüz mil boyunca kayalık toprağa kazılmış bir vadi olan Nil vadisinin kendisidir. bazen bir milden fazla değil, asla sekiz veya on milden fazla değildir. Dünyadaki başka hiçbir ülke bu kadar tuhaf değilşekilli, genişliğine göre çok uzun, çok sallantılı, tek bir merkezden idare etmesi çok zor.