Ücretsiz İndir

Başlık: Egonun Analizi
Yazar: Sigmund Freud
Yayın Tarihi: 15 Nisan 2011
[EBook # 35877]


Bir bireyin ebeveynleri ve erkek ve kız kardeşleri, aşkının amacı ve doktoru ile ilişkileri – aslında şimdiye kadar psikanalitik araştırmanın ana konusu olan tüm ilişkiler – dikkate alınması gerektiğini iddia edebilir. sosyal fenomen olarak; ve bu bakımdan, bizim tarafımızdan ‘narsisist’ olarak tanımlanan, içgüdülerin tatmininin kısmen veya tamamen diğer insanların etkisinden geri çekildiği bazı diğer süreçlerle karşılaştırılabilirler. Sosyal ve narsisistik arasındaki zıtlık – Bleuler bunlara belki ‘otistik’ diyebilirdi – bu nedenle zihinsel eylemler tamamen Bireysel Psikolojinin alanına girer ve onu bir Sosyal veya Grup Psikolojisinden ayırmak için iyi hesaplanmamıştır.